**** อบต.ทุ่งสง ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอยติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ หรือใส่ถุงใส และนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที    **** ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ และเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน กิจกรรมจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสุขภาพดีของชุมชน    **** จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อฯ และผู้พิการ. ทุกวันที่ 3    **** “ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งสง”
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผน BCP
 
 
 
 
   
 
 
 
 
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
  รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท.(ITA)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
วันนี้ :
113 คน
เมื่อวาน :
182 คน
เดือนนี้ :
182 คน
เดือนที่แล้ว :
4,257 คน
ปีนี้ :
36,573 คน
ปีที่แล้ว :
24,070 คน
ทั้งหมด :
88,617 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.92.28.52
25 ธันวาคม 2556
   หลีกเลี่ยงการเสียเงินไปกับอุปกรณ์ออกกำลังกาย monsterpun.. : 2021-04-08 (ตอบ 0)
   กระสอบทรายชกมวย monsterpunchboxing monsterpun.. : 2021-04-07 (ตอบ 0)
   กระสอบทรายชกมวย monsterpunchboxing monsterpun.. : 2021-04-05 (ตอบ 0)
   กระสอบทรายชกมวย monsterpunchboxing monsterpun.. : 2021-04-04 (ตอบ 0)
   ได้รับความเดือดร้อนหลังคาบ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดฝ.. นางสาววนิ.. : 2020-10-04 (ตอบ 1)
   ทดสอบUFA00710032564 UFA007 : 2021-03-10 (ตอบ 0)
   ร้องทุกข์ไม้ล้มทับหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย Noolek : 2020-08-10 (ตอบ 1)
   ได้รับความเสียหายจากวาตภัยครับ Pramual : 2019-08-27 (ตอบ 1)
   อบต.ทุ่งสง รับโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง somsak : 2020-07-01 (ตอบ 0)
 
คุณคิดว่าการให้บริการของ อบต.ทุ่งสง ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7530-0800 - 1
Copyright © 2013 WWW.THUNGSONG.GO.TH All right Reserved.