ข่าว : จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อฯ และผู้พิการ. ทุกวันที่ 3

รายละเอียด  : จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อฯ และผู้พิการ. ทุกวันที่ 3ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7530-0800 - 1
Copyright © 2013 WWW.THUNGSONG.GO.TH All right Reserved.