การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
วันนี้ :
14 คน
เมื่อวาน :
51 คน
เดือนนี้ :
926 คน
เดือนที่แล้ว :
2,992 คน
ปีนี้ :
8,705 คน
ปีที่แล้ว :
24,070 คน
ทั้งหมด :
60,749 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.228.250
25 ธันวาคม 2556
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง ขอลา
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
      ข้าพเจ้า  ตำแหน่ง    ระดับ      สังกัด  
     
ขอลา
ป่วย
 
กิจส่วนตัว
เนื่องจาก
คลอดบุตร
 
 
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.  ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.   มีกำหนด วัน
ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย  กิจส่วนตัว   คลอดบุตร  ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน  พ.ศ. มีกำหนด วัน   ในระหว่างลาติดต่อข้าพเจ้าได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์
 
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .....................................................
(............................................................ )
 
 
   
   
   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :
 
 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7530-0800 - 1
Copyright © 2013 WWW.THUNGSONG.GO.TH All right Reserved.