การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผน BCP
 
 
 
 
   
 
 
 
 
การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
  รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ อปท.(ITA)
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
 
 
   
 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
วันนี้ :
133 คน
เมื่อวาน :
191 คน
เดือนนี้ :
3,404 คน
เดือนที่แล้ว :
4,140 คน
ปีนี้ :
26,851 คน
ปีที่แล้ว :
24,070 คน
ทั้งหมด :
78,895 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.175.15
25 ธันวาคม 2556
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่
ระบบการขอใช้สถานที่
 
ตั้งแต่ ถึง
เรื่อง           
 ***กรุณาระบุช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
สถานที่ (เลือกได้มากกว่า 1)
ห้องประชุมสภา
 
ชื่อผู้จอง    เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
***หมายเหตุ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่ง เพราะข้อมูลที่ส่งแล้วคุณไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้
รหัสส่งข้อมูล :  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
1 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสง   อำเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7530-0800 - 1
Copyright © 2013 WWW.THUNGSONG.GO.TH All right Reserved.